บริษัท แมคไล้ท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งปี 2538 (1995) จำหน่าย อุปกรณ์ ออกแบบ และติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้า สื่อสาร (ไฟฟ้า, โทรศัพท์, LAN, MATV, Fire Alarm) ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล สำหรับโรงแรม,รีสอร์ท และโรงงานอุตสาหกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติภายในโรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรรม
ตัวอย่างผลงาน
PRODUCTS
ข่าวประชาสัมพันธ์์

ประกาศงานMEMBER LOG IN
 

QUICK CONTACT
           Tel. 077-200700 (Auto 6 line)
           Fax. 077-200752-3
           E-Mail :admin@maglight.co.thCATEGORIESFree hit counter